Silosi za cement

Proizvajamo 30, 60, 90 in 120 tonske silose za cement. Silose opremimo z vsemi pripadajočimi priključki (Merilci nivoja, filtri, varovalnimi ventili in loputami).